Aspergers syndrom – 

og andre autismespektrumlidelser (ASL)

 

Asperger og autisme spektrum lidelser! Tendensen er klar. Flere og flere får stillet en autismediagnose, efter de er fyldt 18. Heldigvis! Når den er  korrekt stillet, har den stor gavnlig  indflydelse på selvforståelse, forventninger og krav til liv,  karriere m.m. Man kan selvfølgelig ærgre sig over, at den ikke blev stillet tidligere i livet, for den er kendetegnet ved at have været der hele vejen igennem. Men bedre sent end aldrig.

 

Mange får diagnosen – men hvad så?

 

Ofte bliver en person efter endt udredning sendt ud af døren, uden tilstrækkelig oplysning. Der er opgavefordeling imellem især regioner og kommuner, og der opstår der af og til “sprækker” imellem hvem der gør hvad. Der spares og effektiviseres alle steder, og det kan gå ud over opfølgning på autismespektrum udredninger.

 

ASF Pakke forløb

 

Et autismeforløb sammensættes hos mig individuelt – efter behov. Oftest i en kombination af samtaler med den diagnosticerede, og pårørende-samtaler. 

Da autismespektret er så bredt, skal forståelser og anbefalinger målrettes netop DENNE SPECIFIKKE person med ASL. Det samme gælder opgaven med at skabe “plads” til personen med autisme i familien / forholdet, m.m. Ikke mindst fordi der ofte er kombination med andre diagnoser (co-morbiditet). Mere herom senere. 

 

En ASF-pakke hos mig vil som udgangspunkt bestå af 6 gange, hvor du/i selv bestemmer fordelingen imellem indivduelle samtaler, pårørende samtaler og fælles. 

Dette forløb er prissat til 5200 kr. 

 

ASF Udredning

 

Som autoriseret psykolog med særlig interesse og viden inden for autismespektret, relevante efteruddannelser m.m., er jeg godkendt til at udrede for ASF.

En udredning, incl. anamnese, konklusion, mundtlig tilbagemelding, samt samtale med pårørende, er prissat til 10.200 kr. 

Yderligere tests og diagnoser kan vise sig at være relevante, og et samlet tilbud vil blive givet herpå. 

 

Det klogeste der er sagt om autismespektrum-lidelse er:

 

“ –  har du mødt én med autismespektrumlidelse – så har du mødt èn med autismespektrumlidelse!!”

 

Alligevel er her et link til en fin, generel pjece, som Region Midtjylland har lavet om autisme hos voksne.

 

https://www.psykiatrien.rm.dk/siteassets/patient/information-om-psykiske-sygdomme/flyttede-pjecer-fra-globale-aktiver/autisme/71069-ds—pjece-om-autisme-hos-voksne-1.02_web.pdf