Parterapi

 

Dig – mig – og vi! 

Hvor svært kan det være? 

Heldigvis lykkes det for rigtig mange. To mennesker beriger hinandens liv, og finder styrke i det fællesskab og i den familie som opstår. 

Men desværre udvikler mange forhold sig problematisk, og efterlader bristede drømme og flossede selvbilleder. 

 

Hjælp søges!!! 

Dig – mig – og vi !

Hvordan spiller vi hinanden gode?

Hvordan hjælper vi hinanden til at leve det liv vi drømmer om?

Hvordan undgår vi at forhindre hinanden i at leve det liv som – jeg – du – vi – drømmer om?

 

Indsigt i forskellighed! 

Parterapi findes i mange varianter.  

Nogle typer fokuserer på kommunikation. 

Andre typer inddrager almen-psykologiske mekanismer, hvor samspilsmønstre kombineres med indsigt i individuelle forskelligheder og karakterer.

Nogle gange er det nødvendigt at gå endnu mere grundlæggende til værks. Personligheder kan blive så  markante, at de får afgørende indflydelse på forholdet, både konstruktivt og  destruktivt. En undersøgelse heraf, kan være nødvendigt for at bevare/reparere et forhold.

 

Valg af værktøj 

Hvilke specifikke værktøjer og forståelsesrammer jeg vælger i den specifikke terapi, afhænger af problemstilling og ønsker. 

Min foretrukne metode er den psykodynamisk metode – nok den mest “gammeldags” terapi, hvor personligheder og livserfaringer (gode og dårlige), spiller en rolle. 

En af de mere udbredte psykodynamiske forståelsesrammer  er “kollusionsmodellen” – en lidt “langhåret” model, hvor bl.a. “projektiv identifikation” spiller en væsentlig rolle. 

I alt hvad jeg laver, læner jeg mig kraftigt op ad den psykodynamiske model.

Men andre metoder er også i spil, f.eks. kognitiv, emotionsfokuseret, og narrativ metode. Terapi og valg af metode tilpasses som sagt problemstillinger og de mennesker det handler om.

Personlighed

Personlighedstest kan indgå, hvis det ønskes.

Ligeledes kan en egentlig udredning finde sted, hvilket dog vil foregå i et særskilt forløb.  

 

Parterapi - dig mig og vi

Parterapi – kom i gang:

Altid en indledende samtale, hvor vi finder ud af om vi kan sammen. Typisk af 20 min. varighed, hvorefter det egentlige forløb kan påbegyndes/planlægges – stor eller lille pakke, etc.

 

Lille parterapi-pakke.

5 psykologsamtaler2 par-samtaler af 1½ times varighed, samt to individuelle samtaler af 1 times varighed.

Kortlægning af ønsker til indhold, metode og mål.

Pris kr.4.800.

 

Mellem parterapi-pakke.

8 psykologsamtaler, med valgfri kombination af individuelle og parsamtaler.  

Pris kr. 8.500

 

Stor parterapi-pakke

12 psykologsamtaler, valgfrit par-og individuelle samtaler

Pris: kr 10.500 

Pris pr. gang  herefter: 800 kr.

 

Online terapi?

Parsamtaler foregår som udgangspunkt ved fremmøde. 

Individuelle samtaler i forløbene, kan afholdes som online terapi.