Samtale og terapi

Professionelt og personligt 

 

Ingen slipper igennem livet uden knubs, konflikter og kriser.

Heldigvis løses de fleste udfordringer ved egen hjælp, eller med hjælp fra familien eller nære venner.

Men der er også problemer, som ikke lader sig løse i de rammer.

I det tilfælde kan samtaler med psykolog være det indlysende rigtige valg.

Jeg tilbyder samtaler og terapi. Både enkeltstående og som forløb.

 

Erfaringer

 

Med i bagagen har jeg et godt og begivenhedsrigt liv, samt mange års erfaring som psykolog, med en bred vifte af erfaringer.

Med indgangen til 2022 har jeg valgt at fokusere mit arbejdsliv på funktionen som privatpraktiserende psykolog.

Jeg tager mange års alsidig erfaring med mig, og ser frem til den funktion.

Kort og godt!

Hensigten med psykologsamtaler er at ændre ting til det bedre. Ved at identificere og flytte de sten som blokerer hoveddøren, billedlig talt, muliggøres korte forløb. Der fokuseres på elementer som forhindrer, at man lever op til sit potentiale, og får et godt liv. Effekten fortsætter længe efter terapiens ophør.

I min værktøjskasse har jeg metoder som psykodynamisk psykoterapi, selvpsykologi, relationel terapi, mentaliseringsbaseret terapi m.m., og metoder vælges efter problemets art.

 

Effektivt

Alle nævnte metoder er evidensbaserede.

Dertil kommer andre metoder, som yderligere sætter skub i forandringsprocesser.

Jeg anvender jævnligt emotionsfokuseret terapi (EFT). Dog altid som en integreret del af en terapi – aldrig som en løsrevet “mirakelkur”. Det er en effektiv måde at speede op for processer på, som traditionelt tager længere tid.

Det er vigtigt ikke at forfalde til at tro, at alt kan ordnes i en håndevending. Nogle gange er der dybere problemstillinger eller alvorlige psykiske lidelser bag, som kræver grundig behandling. Og så er det vigtigt at kende forskel.

Dyrt – men…

Uden tilskud eller rabat koster en time hos mig 900 kr.

Aktuelt tilbyder jeg et pakke-forløb bestående af 6 psykologsamtaler, samlet pris: 4.200 kr. Forløbet kan gentages.

Jeg har ikke en aftale med sygesikring igennem et “ydernummer”, så kan jeg ikke tilbyde tilskud på linie med de psykologer, som har denne aftale.

Alligevel kan en lægehenvisning bruges. Og ja – det er ret kompliceret, men kort fortalt:

Er du medlem af Danmark, yder de tilskud til psykologsamtaler for særlige lidelser

https://www.sygeforsikring.dk/tilskud/psykologhjaelp/henvisningsaarsager

Får du ikke anden støtte til psykologforløb, bidrager “Danmark” med 300 kr. pr gang, max 7200 kr pr år, altså 24 samtaler på et år.

Kombineret med ovennævnt pakke-rabat, vil egenbetaling være 400 kr. pr gang, altså 6 psykologsamtaler for 2400 kr.

Endnu en god grund til at blive medlem af “Danmark”!

Arbejdsgivere, kommuner, forsikringer, m.m. yder muligvis tilskud.

Mange vælger at betale af egen lomme. På den måde bevarer man anonymitet, fleksibilitet, og mulighed for at tilpasse samtaleforløbet lige præcist efter ens behov.

Indledende “se hinanden an”!

Personlighed og “kemi” spiller en stor rolle. Derfor starter et forløb altid med 20 minutter, hvor vi ser hinanden an, og vurderer, om vi tror på, at vi sammen kan løse problemerne. Denne del er gratis.

Samtaleforløbet starter typisk i direkte forlængelse heraf.