Alkohol

 

Alkohol er en del af vores kultur, men ikke alle har et problemfrit forhold til det.

Har du styr på det? Hvad bruger du det til? Funktion? Hvad “hjælper” det med?

Undersøgelser viser (bl.a. nogle jeg selv har lavet på ph.d.-niveau), at især hvilke  motiver man har for at drikke, har indflydelse på, om man får et problematisk forhold til alkohol.

Coping drinking

Det viser sig, at det mest problematiske motiv til at drikke er coping drinking – at man drikker for at overkomme uhåndterbare følelser, og i stedet dulmer med alkohol. En slags selvmedicinering.

Tænk på en du kender, som har et alkoholproblem. Spørg dig selv: Hvad bruger vedkommende alkohol til? Hvad det skal dulme / overdøve / fortrænge? Så er du allerede i gang med at undersøge begrebet “coping drinking”. Og i gang med at undersøge, om der er bagvedliggende årsager til uhensigtsmæssigt alkoholforbrug.

De psykiske faktorer har afgørende betydning, længe før den fysiske afhængighed indtræder. Og får man ikke ændret og bearbejdet disse, står man til at genspille og gentage forløbet, selvom man er lykkedes med at blive ædru. Derfor er det vigtigt, at der tilføres psykologisk forståelse af mønstre og sammenhænge, for på den måde få sat en stopper for eventuelle gentagelser og tilbagefald.

Selvforståelse

Selvforståelse og selvværd har det oftest dårligt, under og efter et alkoholproblem. At arbejde med at omdefinere hvem man er, er vigtigt. Der er stor forskel på at “være et problem” og at “have / have haft et problem”. Et vigtigt område at arbejde på.

 

Alkohol kultur fotogent
Alkohol problemer psykolog samtaler

Speciel viden om alkohol

Jeg har mange års erfaring med behandling af alkohol problemer.  Gennemgået en række efteruddannelser, og skrevet artikler på PH.D: niveau om sammenhæng mellem personlighed, psykologi og afhængighed. Erfaringer, både fra rusmiddelbehandling, psykiatri og privat praksis. Har i en årerække superviseret behandlere i rusmiddelcentre.

Alkoholbehandling – individuel.

Altid en indledende samtale, hvor vi finder ud af om vi kan sammen. Typisk af 20 min. varighed, hvorefter den egentlige terapi kan starte.

Individuel samtale pris: kr. 900

Individuel pakke.

6 individuelle psykologsamtaler.

Fokus på de psykologiske mekanismer bag misbruget, og på andre løsningsmuligheder.

Ofte kan særligt fokuserede metoder finde anvendelse, og resultere i hurtige ændringer.

Pris kr. 4.200.

Er du medlem er “Danmark”, er der mulighed for tilskud.

Desuden accepteres henvisninger fra følgende forsikringer: Nordic, Dania og Pensam.