Parterapi

Dig – mig – og vi! 

Hvor svært kan det være? 

Heldigvis lykkes det for rigtig mange. To mennesker beriger hinandens liv, og finder styrke i det fællesskab og i den familie som opstår. 

Men desværre udvikler mange forhold sig problematisk, og efterlader bristede drømme og flossede selvbilleder. 

Hjælp søges!!! 

Dig – mig – og vi !

Hvordan spiller vi hinanden gode?

Hvordan hjælper vi hinanden til at leve det liv vi drømmer om?

Hvordan undgår vi at forhindre hinanden i at leve det liv som – jeg – du – vi – drømmer om?

Indsigt i forskellighed! 

Parterapi findes i mange varianter.  

Nogle typer fokuserer på kommunikation. 

Andre typer inddrager almen-psykologiske mekanismer, hvor samspilsmønstre kombineres med indsigt i individuelle forskelligheder og karakterer.

Nogle gange er det nødvendigt at gå endnu mere grundlæggende til værks. Personligheder kan blive så  markante, at de får afgørende indflydelse på forholdet, både konstruktivt og  destruktivt. En undersøgelse heraf, kan være nødvendigt for at bevare/reparere et forhold.

 

Valg af metode

Vigtigst i en terapi er, at man kommer til at arbejde med de ting, som betyder noget.

Det vil være dumt fra start at have lagt sig fast på en bestemt metode eller forståelsesramme, hvis det viser sig under vejs, at det ikke giver mening. Ofte vil der komme flere forståelser i spil.

 

Personlighed

Erfaring fra en lang psykolog karriere gør, at jeg er fuldt ud opmærksom på individets og personlighedens betydning for samspillet Og nogle gange er det nødvendigt i forsåelsen at inddrage personlige karakteristika, ud over det sædvanlige. 

Personlige problemer som depression, personlighedsforstyrrelse, autisme, m.m., vil have en stærk indflydelse på parforhold, og en forståelse og en løsning af problemer kan i visse tilfælde ikke lade sig gøre, uden at man forhlder sig til disse ting.

Parterapi - dig mig og vi

Parterapi – kom i gang:

Altid en indledende samtale, hvor vi finder ud af om vi kan sammen. Typisk af 20 min. varighed, hvorefter det egentlige forløb kan påbegyndes/planlægges: enkelt samtale – stor eller lille pakke, etc.

Kontakt

 61266669

 post@kajpsykolog.dk 

Enkelt par-samtale.

Pris kr. 1.200.

Lille parterapi-pakke.

5 psykologsamtaler, 3 par-samtaler af 1½ times varighed, samt 2 individuelle samtaler af 1 times varighed.

Kortlægning af ønsker til indhold, metode og mål.

Pris kr.4.800.

Mellem parterapi-pakke.

8 psykologsamtaler, med valgfri kombination af individuelle og parsamtaler.

Pris kr. 7.200

Stor parterapi-pakke

12 psykologsamtaler, valgfrit par-og individuelle samtaler

Pris: kr 9.800

 

– også online!

 

.